HỘI NGHỊ KHOA HỌC: ” TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI VÀ SỬ DỤNG CNTT THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC”

Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2017, Khoa Nông – Lâm – Ngư tổ chức Hội nghị khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học”.

    Thực hiện Kế hoạch số 214 KH-ĐHQB của trường Đại học Quảng Bình ngày 22 tháng 2, Khoa Nông –Lâm –Ngư tổ chức Hội nghị NCKH giảng viên với chủ đề: Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong dạy học đại học nhằm tạo chia xẻ những khó khăn vướng mắc, những tồn tại trong phương pháp giảng dạy; kinh nghiệm và biện pháp sử dụng công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Đến dự Hội nghị có đ/c Hoàng Dương Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Bùi Khắc Sơn – P Hiệu trưởng nhà trường,  Đại diện các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Nông – Lâm – Ngư.

Hội nghị lắng nghe  3 báo cáo tham luận từ 3 bộ môn thuộc khoa về giảng viên, người học, cơ sở vật chất theo chủ đề “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học”. Báo cáo về website E-learning của Lê Khánh Vũ. Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các giảng viên (ứng dụng CNTT cho giảng dạy, tích hợp kỹ năng cho sinh viên trong giảng dạy, tham gia các hoạt động thực tiễn của dự án, chương trình, tham gia NCKH để nâng cao trình độ thực tiễn…).

Hội nghị cũng được nghe những  ý kiến chỉ đạo rất cụ thể và sâu sát từ đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường và ý kiến tham luận từ các bộ phận chức năng.

PGS TS Hoàng Dương Hùng phát biểu,chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa, TS. Trần Thế Hùng  tiếp thu ý kiến và phát động phong trào NCKH trong toàn bộ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ.