Ngành Nông nghiệp

1. Mục tiêu

Đào tạo kỹ sư Nông nghiệp có năng lực quản lý, năng lực tổ chức sản xuất đồng thời xây dựng năng lực cho cán bộ và người dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn mới; tiếp cận công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; có phẩm chất chính trị tốt, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao.

2. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư Nông nghiệp sẽ làm việc ở các Công ty nông nghiệp với mức lương từ 8 – 12 triệu đồng/tháng.

Làm việc ở các cơ quan nhà nước: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông lâm, Liên minh HTX; Phòng Kinh tế, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện; Cán bộ công chức cấp xã…

3. Cam kết đào tạo

– Xuất khẩu lao động sang Nhật ở trình độ kỹ sư lương 40 – 45 triệu đồng/tháng.

– Nhà trường đã ký kết hợp tác với các công ty về nông nghiệp: Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu…

– Hợp tác với các Công ty CPĐT Thương mại & Xây dựng Hải Phong để thực hiện chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản.