Ngành Quản lí tài nguyên và Môi trường

1. Mục tiêu

Mục tiêu của CTĐT cử nhân ngành Quản lý tài nguyên và môi trường được xác định rõ ràng theo các văn bản quy định về xây dựng CTĐT với các yêu cầu chặt chẽ về hình thức, mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường, có kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, có kỹ năng thực hành trong việc quản lý và bảo vệ môi trường ở các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường ở nông thôn, các vùng, lãnh thổ; đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội.

2. Cơ hội việc làm

100% sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sau khi ra trường đều sẽ được giới thiệu các việc làm với mức thu nhập cao. Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc ở các Công ty môi trường trong cả nước với mức lương từ 8 – 15 triệu đồng/tháng.

Các Công ty sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc:

+ Các công ty tư nhân: Các công ty tư vấn môi trường, các công ty xử lý môi trường, phụ trách môi trường cho các công ty, tập đoàn, các Nhà máy

+ Làm việc ở các cơ quan nhà nước: Sở tài nguyên và Môi trường, phòng tài nguyên và môi trường, cán bộ địa chính môi trường của UB xã…

Hợp tác với các Công ty CPĐT Thương mại & Xây dựng Hải Phong để thực hiện chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản.