Tin hoạt động

Đại hội Chi bộ Viện Nông nghiệp&Môi trường thành công tốt đẹp!

Chúc mừng Đại hội chi bộ Viện Nông nghiệp&Môi trường thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn...

CỰU SINH VIÊN NGÀNH ĐH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Nguyễn Quốc Đạt – Sinh năm 1995 – Quê quán: thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình – Ngành tốt nghiệp: Quản lý tài...

CỰU SINH VIÊN NGÀNH ĐH NÔNG NGHIỆP

Hoàng Hữu Quốc – Sinh năm 1985 – Quê quán: Bố Trạch – Quảng Bình – Ngành tốt nghiệp: Chăn nuôi – Thú y, hệ...

SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ TN&MT ĐẠT GIẢI NHÌ SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG

Tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021- 2022, nhóm sinh viên Đặng Quang Linh, Lê Huy Hoàng, Phan Đình...