Blog

Đại hội Chi bộ Viện Nông nghiệp&Môi trường thành công tốt đẹp!

Chúc mừng Đại hội chi bộ Viện Nông nghiệp&Môi trường thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Chung – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ […]

CỰU SINH VIÊN NGÀNH ĐH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Nguyễn Quốc Đạt – Sinh năm 1995 – Quê quán: thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình – Ngành tốt nghiệp: Quản lý tài nguyên và môi trường, Viện Nông nghiệp và Môi trường, Trường đại học Quảng Bình – Đơn vị công tác: Cty Suez Water Technologies & Solutions Vietnam Địa chỉ cty: […]

SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ TN&MT ĐẠT GIẢI NHÌ SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG

Tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021- 2022, nhóm sinh viên Đặng Quang Linh, Lê Huy Hoàng, Phan Đình sỹ  – Lớp ĐH QLTNMT K61 và Nguyễn Hữu Trung  – Lớp ĐH QLTN&MT K62 – Viện Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện đề tài “Đánh giá hiện […]