SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ TN&MT ĐẠT GIẢI NHÌ SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG

Tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021- 2022, nhóm sinh viên Đặng Quang Linh, Lê Huy Hoàng, Phan Đình sỹ  – Lớp ĐH QLTNMT K61 và Nguyễn Hữu Trung  – Lớp ĐH QLTN&MT K62 – Viện Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước sông Son, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”. Đề tài có ý khoa học và thực tiễn để đưa ra các giải pháp quản lý chất lượng nước sông Son bền vững phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội khu vực lưu vực sông Son. Đề tài đã ứng dụng Chỉ số chất lượng nước VN-WQI là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước mặt ở Việt Nam, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua một thang điểm. VN_WQI là một chỉ số tổ hợp được tính toán từ các thông số chất lượng nước (VN_WQI).

Kết quả đề tài đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH cấp trường đánh giá cao và đạt giải Nhì.

Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ
Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình