CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH VÕ VĂN THIỆP BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KRAKOW, BA LAN

Chúc mừng nghiên cứu sinh Võ Văn Thiệp bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Krakow, Ba Lan
Ngày 17/11/2020, tại Viện Sinh học, trường Đại học Sư phạm Krakow, Ba Lan, nghiên cứu sinh (NCS) Võ Văn Thiệp (công tác tại Viện Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về lĩnh vực Khoa học sinh học với chủ đề “Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số loài cá phổ biến ở vùng ven biển miền trung Việt nam và đánh giá nguy cơ tiềm ẩn cho người tiêu thụ” dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH Robert Stawarz, Viện Sinh học, trường Đại học Sư phạm Krakow, Ba Lan. Kết quả của đề tài đã được sự nhất trí cao của Hội đồng khoa học và được đề xuất khen thưởng cho NCS xuất sắc của Trường ĐHSP Krakow, Ba Lan, năm 2020.
Trong quá trình nghiên cứu tại Ba Lan, NCS đã tham gia báo cáo trong nhiều hội nghị quốc tế tại nhiều nước như Bỉ, Pháp, Đức, Áo, Hungary, đáng chú ý có một báo cáo được trao giải thưởng báo cáo viên xuất sắc tại Hội thảo Sinh lý động vật, Nitra, Slovakia…, đồng thời NCS cũng đã công bố 07 bài báo trong nước, 03 bài báo Quốc tế, 02 bài đang trong quá trình phản biện của tạp chí uy tín.
Xin chúc mừng tân tiến sĩ Võ Văn Thiệp. Chúc đồng chí thành công hơn nữa trên con đường nghiên cứu khoa học đầy chông gai và thử thách, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới.