CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH TRƯƠNG THỊ HOÀNG HÀ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ADELAIDE, AUSTRALIA.

Chúc mừng nghiên cứu sinh Trương Thị Hoàng Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Adelaide, Australia.
Ngày 12 tháng 3 năm 2020, tại Trường Đại học Adelaide, Australia, NCS Trương Thị Hoàng Hà đã hoàn thành khóa học tiến sỹ Khoa học Nông nghiệp, chuyên ngành Khoa học đất với đề tài: “Ảnh hưởng của việc bón chất hữu cơ đến dinh dưỡng đất, hoạt động của vi sinh vật và sinh trưởng của cây trồng”.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Nông nghiệp tại Australia năm 2015, được sự tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình, chị Trương Thị Hoàng Hà đã nhận được học bổng làm NCS trong 4 năm 2016 – 2020 tại Trường Đại học Adelaide, Australia. Dưới sự hướng dẫn của GS Petra Marschner and PGS Paul Kristiansen, trong thời gian làm NCS tại Trường Đại học Adelaide, NCS Trương Thị Hoàng Hà đã có 6 công trình đăng trên các tạp chí SCIE và 1 công trình được công bố bởi nhà xuất bản Springer. Chị Trương Thị Hoàng Hà đã được cấp bằng tiến sỹ vào ngày 18 tháng 5 năm 2020.
Xin chúc mừng tân tiến sĩ Trương Thị Hoàng Hà, chúc chị luôn nhiệt huyết với sự nghiệp nghiên cứu khoa học và ngày càng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Quảng Bình.
(Nguồn: QLKH & HTQT, Trường ĐH Quảng Bình)