CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIỆN TRƯỞNG VIỆN NÔNG NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tại Văn phòng Viện Nông nghiệp – Môi trường diễn ra buổi công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nông nghiệp – Môi trường.

Tại buổi công bố Đồng chí Trần Đức Hiền – Trưởng phòng Tổ chức hành chính đọc và trao quyết định của Hội đồng Trường đại học Quảng Bình cho TS Trần Thế Hùng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nông nghiệp – Môi trường với nhiệm kỳ 5 năm.

Chúc mừng Đồng chí Trần Thế Hùng cũng như giao nhiệm vụ cho Viện Trưởng và thành viên Viện Nông nghiệp Môi trường, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Vượng đã phát biểu chỉ đạo cũng như chúc mừng Viện.

Tham dự buổi công bố còn có Chủ tịch Công Đoàn trường -TS Nguyễn Phương Văn cùng các thành viên trong Viện Nông nghiệp – Môi trường