Tháng Mười Hai 23, 2021

Day

Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Viện Nông nghiệp và Môi trường. Bộ môn Sinh học – Môi trường xây dựng Quy chế công khai năm học 2021-2022.
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ
Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình