HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện kế hoạch số 1551/KH-ĐHQB ngày 31/8/2017 về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức và lao động năm học 2017 – 2018 của các đơn vị trong Nhà trường, vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 9 năm 2017, Khoa Nông – Lâm – Ngư đã tiến hành tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và lao động năm học 2017 – 2018

   Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS Bùi Khắc Sơn – Phó bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị liên quan và đầy đủ tập thể cán bộ, viên chức, lao động của khoa Nông – Lâm – Ngư.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thế Hùng – Trưởng khoa Nông – Lâm – Ngư trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của đơn vị. Trên cơ sở đặc điểm tình hình, những thuận lợi và khó khăn của đơn vị, báo cáo tổng kết, đánh giá lại những việc đã làm được, những vấn đề còn tồn tại để rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho Khoa trong năm học 2017 -2018.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho bản báo cáo, chú trọng đến các giải pháp thực hiện để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2016 – 2017, khắc phục những khó khăn và các mặt hạn chế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2017 – 2018.

Tại hội nghị, Đại diên BGH đã phát biểu chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Khoa trong năm học 2017 – 2018 và đưa ra một số giải pháp tốt nhất cho Khoa trong những năm tiếp theo.

TS Bùi Khắc Sơn – Hiệu phó nhà trường phát biểu chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Khoa

Hội nghị đã nhất trí thống nhất thông qua Nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2017 – 2018. Bế mạc Hội nghị đ/c Trần Thế Hùng – Trưởng khoa thay mặt cho tập thể đơn vị gửi lời cảm ơn và mong muốn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, BGH Nhà trường cũng như tinh thần hợp tác của các đơn vị liên quan để giúp Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới.