HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU, TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ

Trong thời gian qua, nhận lời mời của Khoa Nông Lâm Ngư và Trung tâm NC&TN Nông Lâm, Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH SXTM Lasan và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm về hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi – thủy sản.

Theo kết quả làm việc giữa Khoa Nông Lâm Ngư và Trung tâm NC&TN Nông Lâm với Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu, xét thấy năng lực, nhu cầu và lợi ích hai bên đã thông nhất kí kết biên bản hợp tác trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tuyển dụng và chuyển giao công nghệ.

Trong quá trình hợp tác, hai bên phối hợp tuyển dụng nhân sự cho Công ty từ nguồn sinh viên tốt nghiệp của Khoa Nông-Lâm-Ngư. Với sự kí kết hợp tác này, Công ty bảo đảm số lượng cần tuyển hàng năm là 20-30 sinh viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành, đảm bảo yêu cầu của nhà tuyển dụng với mức lương hấp dẫn.

Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được Quý Công ty tạo điều kiện thực tập thực hành tại doanh nghiệp giúp các em rèn luyện, có năng lực thực tiễn, có kinh nghiệm thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo.

Dưới đây là biên bản hợp tác giữa Nhà trường và Quý công ty:

1.Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thủ sản Toàn Cầu hoạt động trong lĩnh vực thủy sản nói chung và trong lĩnh vực thuốc thú y thủy sản nói riêng đã có bề dày 10 năm kinh nghiệm vớ quy mô trên toàn quốc, trong đó có Quảng Bình đang được triển khai vơi quy mô ngày càng lớn.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Thủy Sản Toàn cầu cam kết hàng năm sẽ tiếp nhận sinh viên về thực tập tại Công ty với số lượng không hạn chế, Công ty có đầy đủ phòng thí nghiệm và ao nuôi cho sinh viên thực tập và đặc biệt sau khi tốt nghiệp Công ty sẽ đảm bảo việc làm ổn định hàng năm với mức thu nhập trên 10 triệu/tháng cho khoảng trên 30 sinh viên. Đây là cơ hội rất tốt cho những sinh viên đang và sẽ theo học chuyên ngành Thủy sản tại Trường Đại học Quảng Bình với cam kết 100% có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Video giới thiệu về Công ty

2. Công ty TNHH SXTM Lasan

Công ty TNHH SXTM LASAN là công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Thủy sản tại TPHCM với nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành, trong đó có Quảng Bình. Công ty và Trường Đại học Quảng Bình đã có thời gian hợp tác lâu dài trong công nghệ và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hàng năm, ông Nguyễn Hải Đăng- Giám đốc Công ty đã cam kết nhận sinh viên của Khoa Nông Lâm Ngư về thực tập tại phòng thí nghiệm và các trại nuôi trên toàn quốc, sẽ tiếp nhận và tuyển dụng hàng năm ít nhất 30 sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Xem giới thiệu về Công ty LASAN

      Trong thời gian tới, Khoa Nông Lâm Ngư và Trung tâm NC&TN Nông Lâm sẽ xây dựng nhiều mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên ra trường.

Xem giới thiệu về Công ty C.P Việt nam