SEMINAR: CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY”

Vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ môn Nông nghiệp khoa Nông Lâm Ngư tiến hành tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề. Thông qua buổi ngoại khóa nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong quá trình dạy học của các giảng viên trong Bộ môn.

Buổi ngoại khóa diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi và thảo luận. Có 4 báo cáo trong buổi ngoại khóa chuyên đề, nội dung các báo cáo tập trung chuyên sâu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

TS. Trần Thế Hùng với chuyên đề: Quản lý dựa vào tiếp cận hệ sinh thái các nguyên lý, biện pháp thực hiện và nghiên cứu điển hành.

TS. Trần Lý Tưởng – Kỹ năng trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học.

TS. Nguyễn Trường Hải – Phương pháp đánh giá, xác định giá trị hệ sinh thái rừng khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

NCS. Nguyễn Phương Văn – Đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp đến công tác quản lý cháy rừng ven biển tỉnh Quảng Bình.

Các báo cáo đều có tính mới và có hàm lượng khoa học cao. Buổi ngoại khóa chuyên đề diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.