Tháng Sáu 4, 2022

Day

Tham gia sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021- 2022, nhóm sinh viên Đặng Quang Linh, Lê Huy Hoàng, Phan Đình sỹ  – Lớp ĐH QLTNMT K61 và Nguyễn Hữu Trung  – Lớp ĐH QLTN&MT K62 – Viện Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện đề tài “Đánh giá hiện...
Thông báo

Liên kết nhanh

Liên hệ
Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình